Om

Om

“Ny shafan”

I 2.Kong. 22,8 læser vi:
“Ypperstepræsten Hilkija sagde til statsskriveren Shafan: »Jeg har fundet lovbogen i Herrens tempel!« Hilkija gav bogen til Shafan, som læste den.

Så kom statsskriveren Shafan til kongen og aflagde beretning: »Dine folk har taget de penge frem, som var i templet, og har givet dem til dem, der forestår arbejdet og fører tilsyn med Herrens tempel.« Og statsskriveren Shafan fortalte kongen, at præsten Hilkija havde givet ham en bog, og Shafan læste den op for kongen. ”

Dette medførte en vækkelse i landet. (2.Kong.23,1 flg.) Det blev et opgør med den falske gudsdyrkelse og de falske profeter.

Noget tyder på, at også i dag har vi behov for at finde Guds hellige Lov frem  – og få den læst op.
Ligesom Shafan bragte lovbogen til kongen og læste den op for ham, ønsker jeg at dette websted skal bringe loven og evangeliet frem i lyset til os.

Dette er forsøgt med ARTIKLER, indlæg fra forskellige blade, bøger osv. – og BIBELTIMER med lydfiler. INDLÆG med de seneste indlæg (artikler m.v.) – Der kan abonneres på dem ved tilmelding nederst på siden – RSS.

Siden bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag med artikler, afsnit fra forskellige bøger og div. indlæg.

I tro må vi have lov at modtage evangeliet om Korset og Frelsen i Jesus Kristus.

Ved dit kors i håb og tro
vil jeg vente, våge
til det gyldne morgenskær
spreder nattens tåge!
(Jesus hold mig nær dit kors – Fanny Crosby 1867)
Webmaster og initiativtager til siden:- Andreas Michelsen –
Denne nye side vil kunne tilgås fra kendte medier.
Shafan.dk vil fortsat blive opdateret. Lydfilerne fra HoerOrdet er flyttet til “bibeltimer” her på siden – samt  lyt.shafan.dk, der også er mobilvenlig.