Som kristen i verden

Som kristen i verden

Af Winnrich Scheffbuch – “Wer Jesus hat, hat das Leben

Men hvis I tåler lidelser, når I gør det gode, så er det tak værd for Gud. Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor:(1 Pet 2,18-25)

At stå fast som kristen i verden medfører mange alvorlige konflikter. Hvordan skal man forholde sig ret. På den ene side vil man tilhøre Jesus. På den anden side har verden nu engang sine egne love. Den, der vil stå fast som mand i denne verden må kunne kæmpe med hårde midler. Derfor skjuler ikke få deres tro i de daglige beslutninger på arbejdet og tilpasser sig som en kamæleon. Men da udelukker vi os selv fra Herrens velsignelse og hans hjælp og ødelægger freden, som vor Herre ville skænke os.

Hvad skal vi med en tro, der ikke præger det daglige liv og dets konflikter? Derfor taler Peter til en gruppe, som havde det særlig svært med at praktisere deres tro i hverdagen. Slaver. Man behandlede dem ikke som mennesker, men som kvæg. Kun få var heldige at have en venlig herre. De fleste havde med mærkelige, ja tyranniske herrer at gøre.

Der bruger Peter et billede af en, der er faret vild i en nådesløs ørken. Hvor skal han gå hen? Så ser han friske spor i ørkensandet. En elle anden må have gået der. Der er der en vej. Og nu går han så i dette spor og følger den, der kender vejen.

Dermed minder Peter om den vej, Jesus gik gennem verden på. Her har Jesus efterladt sig et spor, som fører til hjemmet hos Faderen. Af hensyn til dette mål, opfordrer Peter slaverne til at udholde uretfærdighed. Jesus har heller ikke svaret igen, da man skældte ham ud. Han truede ikke, da han blev pint, Den, der følger i en andens fodspor behøver ikke være bekymret for sin ære. For vor retfærdiggørelse hæfter Herren selv

I urteksten er ordet om forbillede endnu tydeligere. Dengang lærte eleverne i skolernes 1. klasse at skrive på en tavle, hvor bogstaverne var indridsede. Så behøvede eleverne blot at lade deres pen følge ridserne. – Sådan bør vi i alt efterfølge Jesu væsen. Så står man ikke under underlige herrers vilkår, men under den store hyrde Jesu beskyttelse, som fører os på sin vej til sejr.

(Andagt fra “Wer Jesus hat, hat das Leben” af Winrich Scheffbuch – Hänssler-Verlag Neuhausen bei Stuttgart 1977 – på Sermon-online – med forfatterens tilladelse – Shafan 17-07-20)