Min time er endnu ikke kommet Joh 2,4

Min time er endnu ikke kommet Joh 2,4

Det var til sin egen mor, Jesus sagde sådan. Det var ellers lige ved at udvikle sig til en skandale, dette bryllup. De havde ikke mere vin. Nu gjaldt det om at for hindre, at gæsterne opdagede det. Det var derfor vigtigt at få skaffet vin i en fart. Jesu mor handler i bedste mening. Hun viser også en stor tillid til Jesus. Selv om hun blev afvist, går hun vel hen til tjenerne og beder dem gøre, som Jesus siger. Men hun gjorde sig alligevel skyld i en stor fejl. Hun tænkte helt modsat Jesus. Han ville netop, at der skulle blive nød, før underet blev udført. Derfor sagde han disse mærkelige ord: “Min time er endnu ikke kommet“. Jeg husker en sommerdag i en af Norges mange fine bygder. Der skulle være et møde for unge mennesker. Jeg kendte en mand, der ikke havde været personlig kristen så længe. Han var blevet bedt om at indlede mødet. Han læ ste så den tekst, der læses i dag. Så skildrede han, hvordan han længe havde forsøgt at blive kristen, uden at han var villig til gå ind gennem den trange port. Han fortalte, hvordan Gud lod ham gå fuldstændig konkurs med hele sit liv. Først da han indså, at han i sig selv var hjælpeløs, uden nogen mulighed for at redde sig selv, kunne Jesus komme til. Og så fik han lov at kende ham som frelser og forsoner. Sådan er det også gået for mig. Men denne oplevelse hører til dem, vi må gøre igen og igen som kristne. Jesu time til at hjælpe kommer ikke, før det er gået op for os, at vi er hjælpeløse. Sådan holder han os ydmyge. Sådan bli ver al æren hans. Vi kan aldrig kommandere med Jesus. Men han er og vil være en hjælper i al nød. Og Gud kaldte ham frelser. Derfor kan den fortabte altid regne med, at Jesus handler. Men Jesus yder aldrig hjælp til selvhjælp. Han vil frelse helt.

Andagt af Tormod Vågen – I Kongens Nærhed – Nyt Livs Forlag 2018