Artikler

Artikler

Her vises en samlet oversigt over artikler på Shafan. Der kan søges efter titler, forfattere og temaer  – ligesom hver kolonne kan sorteres.

TeksterForfatterTema
Julebogen-1FlereJulen e-book
Julebogen 2FlereJulen e-book
Julebogen 3FlereJulen e-book
Den tause vranglære - link til NLLPer Bergene Holm
Kom ut fra hennePer Bergene Holm
Min tidLeila Drachmann Vigilius
Vi står alltid i fare for å blive ført vill!Immanuel Fuglsang
Honning som drypper fra vokskakerneKurt Urhaug
Drama Hans Erik Nissen
DomsforkynnelseHans Erik Nissen
Er du åndsfattig eller fattig i ånden?Øivind Andersen
Om å bedømme ånder i forkynnelsenCarl Fr. Wisløff
Forkynn evangelietNiels Ove Vigilius
KirkevækstKurt Urhaug
Merker dere det ikke- at vi er i ferd med å dø?Mikkel Vigilius
Når helvede forsvinderHans Erik Nissen
Forkynnelse med kraftMikkel Vigilius
Spør efter de gamle stierJan Bygstad
I de sidste dageNiels Ove Vigilius
Syndens vesen og syndens følgerJan Bygstad
Syng om korsetHans Erik NissenJulen
Strategiarbeid – En sjælevinder før og nåOdd Eivind Stensland
Falske profeterDag Risdal
En tid uden gudsfrygt?Hans Erik Nissen
Forkynnelse kan hindre sann vekkelse!Erik Trans
Skaden i Guds folkAsger Jensen
Når troen prøvesNiels Ove Vigilius
Sand profettaleCarl Fr. Wisløff
De vise mændLudvig Hope Julen
LovbogenThomas Teglgaard
DommenThomas Teglgaard
En forvirret tid – men Gud er på tronen endnuImmanuel Fuglsang
Hvad spejler du?Hans Erik Nissen
Evig frelse og evig fortabelseDag Risdal
Ordet om korsetDag Risdal
Moderne SaddukeismeGuttorm Raen
Drama er ikke kristen forkynnelseGuttorm Raen
Hvor er troens brand?Hans Erik Nissen
Høyr Herrens OrdDag Rune Lid
Sann eller falsk åndelighet?Per Bergene Holm
Spør etter de gamle stierDag Risdal
Vort budskabCarl Fr. Wisløff
Ny lovsangImmanuel Fuglsang
Er der plads til Jesus i dag?Immanuel Fuglsang
Til vern for landetErik Trans
Hellig ÅndenFrits Larsen
Vort kristne arbejde i lys af budskabet i menighedsbreveneDag Risdal
Virtual RealityJens Olsen
Sande og falske profeterDag Risdal
Jesus – det troverdige vitneRune Söderlund
Våk derforOle Andreas Meling
Åndens fruktAsbjørn Åvik
Vejen til vækkelseHans Erik Nissen
Ulvetid i Guds folkJan Bygstad
Korset -blodet -nådenHans Erik Nissen
KritikHans Erik Nissen
For at høre altImmanuel Fuglsang
Er dit navn innskrevet i livets bok?Olav Hermod Kydland
Metoder og ArbeidsformerDag Risdal
2007 - frafallets år?Eivind Gjerde
Guds omveiKristoffer Fjelde
AleneGuttorm Raen
Hvordan får jeg frelsesvisshet?Karl K. Riis
Johannes Døberen – profetrøstenDag Risdal
Guds OrdOlav Hermod Kydland
Noe nyt for dagenPer Gustafsson
Bli fylt av ÅndenAsbjørn Åvik
AntikristJan Bygstad
Glæde og smerteImmanuel Fuglsang
Hvorfor hører vi så lidt om forsoningen?Carl Fr. Wisløff
Hellig uroAsbjørn Åvik
Vekter på murenOlav Hermod Kydland
Min kristendom eller min kristusHans Erik Nissen
Søkelys på helbredelsesforkynnelsenErik Høiby
Den fagre skattOlav Hermod Kydland
Se det mennesketEdin Holme
Fra fornedrelse til opphøyelseHenric Staxäng
Bileams vejMikkel Vigilius
Utenfor eller innefor portenKjell Dahlene
Hvad er tegnet på dit kommeJan Bygstad
Er Antikrist på trapperne?Ole Andersen
Det budskab vi hørte Axel Remme
Det levende håb og den himmelske arvChristian Jepsen
Hvilken lykke!Hans Erik Nissen
I Håpets lysErik Høiby
Når Jesus kalder til efterfølgelseImmanuel Fuglsang
Israel, mediemakt, tidsånden og Guds løfterEivind Gjerde
Gud har elsket verdenOlav Hermod Kydland
Død og opstandelseHans Erik Nissen
Et lykkelig menneskeThomas Wind
Hyrdekallet i endetidenDag Risdal
For langt fra centrumHans Erik Nissen
Den Hellige Ånds oppgave ..Olav Hermod KydlandHelligånden
Hvem eller hvad skal jeg frygteThomas Teglgaard
Helbredelse i dagMikkel Vigilius
Regn med HerrenHenric Staxäng
Tag vare på den fagre skatCarl Fr. Wisløff
Den nye sangenJan BygstadSang
Et nutidigt sprogAndreas Michelsen
Skriften aleneMikkel Vigilius
Antikrist – DyretDag Risdal
HelvedestalenMikkel Vigilius
Åndens beseglingFrits LarsenHelligånden
Hvem kan hvem vilThomas Teglgaard
Hvilket bilde tegner Bibelen af AntikristErik Høiby
Der skal komme dage, siger Gud HerrenAsger Jensen
Judaistisk forkynnelseOdd Eivind Stensland
Brydninger og bibelsk sandhedstroskabMikkel Vigilius
Tro og gerninger-PDFFrits LarsenTro
Vore rødder - uddragFrits LarsenOrdet
Forlatt av GudOlav Hermod Kydland
Pinsefestens dagKristoffer Fjelde
Oppstandelsens triumfErik Høiby
Troen aleneMikkel Vigilius
Helliggørelse – at være helligFrits LarsenHelliggørelse
La oss holde høytidKristian Fagerli
Skriget over SodomaHans Erik Nissen
MenneskefrygtCarl Fr. Wisløff
Nåden aleneMikkel Vigilius
Udfordringen fra kirkevækstbevægelsenMikkel Vigilius
Sandheden – 90 åretFrits LarsenOrdet
Vranglæren og dens konsekvenserOlav Hermod Kydland
Strid troens gode stridEivind Gjerde
Den tro,som Jesus favnerChristian JepsenTro
Jeremias´profetkald var i fareDag Risdal
Forførelser i endetidenDag RisdalFalsk lære
Egocentret-KristuscentretHans Erik Nissen
Tjenestedeling mellem kvinde og mand - i hjem og menighedMikkel Vigilius
Hvordan holde gudstjeneste?Mikkel Vigilius
Romerbrevets sidste formaningGuttorm Raen
Kan man stole på BibelenFrits LarsenOrdet
Skriftens autoritetFrits LarsenOrdet
SinnsforurensingGuttorm Raen
Hvordan skal vi få Guds Ånd?Carl O. Rosenius
Vårt salige håpDag Risdal
Bøn bygger bro - PDFFrits LarsenBøn
Kære tvivler!Mikkel Vigilius
Slangen er mere end detFrits Larsen
Lys og saltHans Erik Nissen
Åndelige moterGuttorm Raen
Livets to utgangerOlav Hermod Kydland
Han leder mig ved sit rådØivind Andersen
I Guds øjne er du plettetThomas Teglgaard
Husk dit spejlbilledeMikkel Vigilius
Profeten Jonas og vår åndssituasjonDag Risdal
Åndens stille sus eller hedningenes larm?Eivind Flå
Fuldfør din tjenesteFrits LarsenGuds vilje
Troen kommer af detPeter OlsenTro
Fuldført gerning Johannes 17Frits Larsen
Misjonen og Jesu gjenkomstErik Høiby
En søjle-kristenHans Erik Nissen
TalsmandenThomas Teglgaard
Kirken må til stadighed reformeresMikkel Vigilius
CentreretFrits LarsenOrdet- tro
Korsteologi og herlighedsteologiCarl Fr. Wisløff
Hvem har jeg ellers i himlen?Gunnar Holth
SoningsblodetJan Bygstad
StedfortræderenFrits LarsenKorset
Det paradoksale i kristenlivetFrits LarsenPrædiken
Jesus stiller stormenJan Bygstad
Troen kommer af deFrits Larsen
Når trolltromma tagnaEivind Flå
Ny vin på nye lædersækkeHans Erik Nissen
Hellig undringAsbjørn Åvik
Kommunikasjon og forkynnelseOdd Eivind Stensland
Satans MagtFrits LarsenPrædiken
Dette har en fiende gjortGöran Holmgren
Hvordan kommunisere med de unge?Eivind Gjerde
Bemærkninger til forslag om ændret struktur for LM Torben Kjær
Advent: At Jesus kommer til vore hjerterMikkel Vigilius Julen
MødevirksomhedAsger Jensen
Uro i Den norske kirkeOlav Hermod Kydland
Mine fejltrin - små citaterFrits Larsen
Små citaterFrits LarsenOrdet
Overgivet til dødenHans Erik Nissen
Kommentar til forslag om ny struktur for LMMikkel Vigilius
Etisk vranglæreCarl Fr. Wisløff
Hvordan styrer Gud verden?Olav Hermod Kydland
Når følelsene bliver borteBjarne Ydstedbø
Helligelse i troFrits LarsenHelliggørelse
Kirkevekst og verdsliggjøringOdd Eivind Stensland
En frigjort kristenFrits Larsen
Guds domMikkel Vigilius
Frafallet i endetidenDag Risdal
Ånden og Kristus hører sammenFrits LarsenHelligånden
Naturlig eller overnaturlig kirkevekstBjarte Espevik
Om vekkelseCarl Fr. Wisløff
Læren er ditt livEivind Gjerde
Om vestens og nordens forfaldOlav Andreas Dovland
Prøv ånderne - 1-3 Henric Staxäng
DraktenOdd Eivind Stensland
ÅndsgaverFrits Larsen
Han lærte lydighed af det han ledHans Erik Nissen
Korsets anstødHenric StaxängKorset
Satans nederlagFrits LarsenKorset
Lammets sangIngar Gangås
En hånd er utrakt fra Herrens troneOlav Hermod Kydland
Prøv ånderne - 4 Henric Staxäng
Han smakte døden for alleLudvig Hope
Jeg tror på kødets opstandelseFrits LarsenTro
For i håpet er vi frelstPer Bergene Holm
Der lyser håb over gravenCarl Fr. Wisløff
Hva er det som slokker sjelens tørstHenric Staxäng
Din modstander DjævelenHans Erik Nissen
Når grundvoldene vaklerAndreas Michelsen
Forkynnelsen og tidsåndenJan Johansson
Vi trenger en profetrøstDag Risdal
Vår arv vi kjennes vedJan Bygstad
Efesus-menighedenDag Risdal
Dette er evangeliets forkynnelseMartin Luther
Hovedbegreber i kristen tro INiels Dybdal Holthe
Hva sier Bibelen om Den Hellige Ånd?Erik Høiby
Mellem kors og herlighed – hvad er sund åndelighedHans Erik Nissen
Hovedbegreber i kristen tro IINiels Dybdal Holthe
Hvorfor er det galt å tale om syndGuttorm Raen
Pinsen og de ti budIngar Gangås
Hovedbegreber i kristen tro IIINiels Dybdal Holthe
Skriv dig Jesus på mit hjertePer Bergene Holm
Studie omkring kvinnens rolle i skaperverket og i bibelsk perspektivPer A. Andersen
Å bo i SodomaEivind Gjerde
Hovedbegreber i kristen tro IVNiels Dybdal Holthe
Hovedbegreber i kristen tro VNiels Dybdal Holthe
Hvad med vores åndssituation?Dag Risdal
Fortroligt samfund Frits LarsenBøn
Ånd og fruktErik Høiby
Et eller to mål?Hans Erik Nissen
Visionernes rummelighedAndreas Michelsen
En ny begyndelseHans Erik Nissen
Når grunnvollene nedbrytesJan Bygstad
Laodikea-menighedenDag Risdal
Hellig ensomhetAsbjørn Åvik
Konsekvensen av å forlate skriftprinsippetOlav Hermod Kydland
Vækkelse i bibelsk betydningDag Risdal
Vekkelse eller forførelseJan Bygstad
Ret omvendelseFrits LarsenOmvendelse
Når Gud siger nejHans Erik Nissen
Daniels bønskamp..Dag RisdalBønnekamp
Vokt deg for den åndelige søvnenCarl O. Rosenius
Gud såJan Bygstad
Forkynderen som Guds medarbejderØivind Andersen
En stor nødMikkel Vigilius
Om vækkelseFrits Larsen
Når synden mister sin alvorHans Erik Nissen
Hva har Gud imotGuttorm Raen
Den Hellige Ånd-PDFFrits LarsenHelligånden
Laodikea-et folkestyreKurt Urhaug
Det profetiske ord står fastOlav Hermod Kydland
Lakeland-vekkelse eller villfarelse?Eivind Gjerde
En lille opbyggelig bogs57fThomas Teglgaard
Et liv i lidelse 7Stephan Prætorius
Jesus-eneste hjelp i nødenIngar Gangås
Forkynnelsen i dagOddvar Dahl
Når lutherdommen stivnerHans Erik Nissen
Altid er jeg fuld af sangHans Erik Nissen
Forskellige kald i evangelisationsarbejdetMikkel Vigilius
Vildfarelsens åndAndreas Michelsen
Hvordan seire i åndskampen?Dag Rune Lid
Barn av Abraham eller Lot?Per Bergene Holm
Bønnens ÅndAsbjørn ÅvikBøn
Født till nyt livIngar Gangås
Forkyndelsen skal være aktuelCarl Fr. Wisløff
Ferd i hellighet og gudsfryktDag Risdal
To træerD.A.Carson
Forholdet mellem livsførsel og overbevisningOlav Hermod Kydland
Soloppgang fra det høyeErik HøibyJulen
Det store regnskabThomas Teglgaard
En livssol som ei har sin likeGunnar HolthJulen
Rammen og bildetErik Høiby
Det gjelder din overlevelseHenric Staxäng
Hva er svermeri?Jan Bygstad
Jesus Kristus er den samme til evig tidOlav Hermod KydlandJulen
Gjør deg rede til å møte din Gud!Dag RisdalJulen
Det sanne lysIngar Gangås Julen
Her vil tiesH.A.Brorson
Den 2. januarCarl O. Rosenius
Mine øyne har sett din frelseIngar Gangås
Åndens fattigdom-karismatisk og lutjersk synOdd Eivind Stensland
Jeg glemmer ikke digHans Erik Nissen
Den store trængselFrank Jacobsen
Korsteologi og herlighedsteologiCarl Fr. Wisløff
Tag jer i agt for de falske profeterHans Erik Nissen
Sardes-menighedenDag Risdal
Den kristnes herlighedStephan PrætoriusHerlighed
Siloas vannPer Bergene Holm
Bønnens åndHenric StaxängBøn
Et endret tyngdepunktOdd Eivind Stensland
Guds fulle rustningOlav Hermod Kydland
Spør efter de gamle stier endetidDag Risdal
VækkelseslinienEgil Sjaastad
Forkynnelse i vår tid?Niels Dybdal Holthe
Gud har talt 1 Frank Jacobsen
Læren D.Martyn Lloyd-Jones
Lidelsens velsignede stridOlav Hermod Kydland
Våk derforDag Risdal
En rig og herlig kristen menighedMikkel Vigilius
Guds dårskap er visere enn menneskeneJan Bygstad
Gudsfrygt og vor egen tidKarl K. Riis
Tegn som varsler selve sluttfasen..Øivind Andersen
Troens mål:Jeres sjæles frelseFrits LarsenTro
Gud udsletter dine synder for sin skyldKristoffer Fjelde
Korsets skyggeErik Høiby
Jesus Kristus dødeOlav Hermod Kydland
Hvordan leve som kristen i vår tid?Olav Hermod Kydland
Formaningens plass i forkynnelsenErik Høiby
Intellektuell tilnærmelse til Ordet er en ulykkeHans Erik Nissen
Under Jesu korsGunnar Holth
Verdens nød-åndelig nødOdd Eivind Stensland
Når Gud ikke svarer min bønKarl K. Riis
Forkynnelsen av Guds Ord og andre virkemidlerEivind Gjerde
kjult med Kristus i GudHans Erik Nissen
De tre kors på GolgataOlav Hermod KydlandGolgatha
OfferlammetErik Høiby
Retfærdiggjort af troFrits LarsenRetfærdiggørelse
EmmausvandrerneNiels Dybdal Holthe
CentrumÖyvind Dahle
Ordets gjørerGuttorm Raen
Hva Guds kraft - Ordet om korset - virkerOlav Valen-Sendstad
Kristus eller AntikristJ.Fjord Christensen
Det afgørende missionsmiddelMikkel Vigilius
Når troen prøvesOle Andreas Meling
De kristne som verdens lysHugo Odeberg
Søk først Guds rikeHenric Staxäng
Satans engel og nådenFrits LarsenNåde
Den falske læres farerD. Martin Loyd-Jones
Utslukk ikke ÅndenAsbjørn Åvik
Helliggjørelsens hemmelighetErik Høiby
Hvor er OfferlammetOve Sandvik
Kristendommens sjibbiletHenric Staxäng
Sannheten tro i kjærlighetEivind Gjerde
Fra mørket til lysetOlav Hermod Kydland
Den farlig kritikksykenIngar Gangås
Herren dræber og gør levendeJan Bygstad
Den rike mannen og LasarusOtto Jakobsen
Bønnens kamp IIOle HallesbyBøn
Davids rike nådeOle Andreas MelingNåde
Kristi forklarelse på fjelletEivind Gjerde
Når Guds ord går i opfyldelseKristoffer Fjelde
Den nye vegenLudvig Hope
Å lide for KristusOlav Hermod Kydland
Dine synder er deg forlattLudvig Hope
Gud har talt 2Frank Jacobsen
Hvordan glider et menneske bort fra Gud?Gudmund Vinskei
Sann trygghetOttar Endresen0
En kamp på liv og dødHans Erik Nissen
Det hellige livStephan Prætorius
Vekkelse og åndskampDag Risdal
På bjergetAndreas Michelsen
Troen vor frelsesvejFrits LarsenTro
Han drak af bækkenHans Erik Nissen
At blive som et barnJan Bygstad
Satans religiøst-politiske redskabFrank Jacobsen
Hvordan bliver fremtidens kirkeImmanuel Fuglsang
De onde ånders realitetDag RisdalÅndeverden
Se på JesusPer Bergene Holm
Sand omvendelse-virket af Gud aleneMikkel Vigilius
Kærlighed til sandhedenHans Erik Nissen
Sommeren er forbiJohnn Hardang
VelsignelseHans Erik Nissen
Herrens dagFrank Jacobsen
Et dekkeNiels Dybdal Holthe
Med fokus på JesusAndreas Michelsen
Gud er Herre over liv og dødEivind Gjerde
En arv i himmelenOlav Hermod Kydland
Er frelsesbehovet forsvunnet?Hans Erik Nissen
For mange er kaltOdd Eivind Stensland
Guds nærvær og bolig?Kristoffer Fjelde
Evig liv eller evig dødOlav Hermod Kydland
TilegnelsenKarl K. Riis
Et liv uden dødHans Erik Nissen
En åpnet dørJohnn Hardang
FrelsesvishedGudmund Vinskei
Andagt 16oktØivind Andersen
SøvnNiels Dybdal Holthe
Misjon og Jesu gjenkomstDag Risdal
Menigheden og verdenFrank Jacobsen
MissionMikkel Vigilius
Aktuel prædikenCarl Fr. Wisløff
Bønn Odd Eivind StenslandBøn
Ismael og IsakJan Bygstad
Andagt 22novØivind Andersen
Lov og evangelium-PDFHans Erik NissenForkyndelse
Når Guds tempel ødelægges i vor tidImmanuel Fuglsang
Forførelsens magt s.103-110Frank JacobsenFalsk lære
Laodikea Frank Jacobsen
SpirenJan BygstadJulen
Guds evige rikeOlav Hermod KydlandJulen
Når det mot enden liderPer Gustafsson
En frelser er fødtHans Erik NissenJulen
For ingenting er umulig for GudErik Høiby
Det veldige budskapKristoffer Fjelde Julen
Han førte dem med kyndig håndHans Erik Nissen
Foran en stengt dør?Olav Hermod KydlandJulen
MessiasprofetierJohnn HardangJulen
Andagt 17.decØivind Andersen Julen
Tilsynelatende bibeltroskapGuttorm Raen
Andagt 31.decØivind Andersen
Troens tilblivelse og artFrank Jacobsen
Et fornyet kaldDag Risdal
Anfægtelser - PDFFrits LarsenTro
Vågen og ædruFrank Jacobsen
Den ”rummelige” kirkeJan Bygstad
Den store vekkelsenJan Bygstad
En gråtende profetNiels Dybdal Holthe
Indenfor eller udenforAndreas Michelsen
Sig tak for alle tingCarl Fr. Wisløff
Kirkens enhed og kirkens grænserJan Bygstad
Løgnekirken – en kræftsvulst på Kristi legemePer Flacké
Klimakamp eller sjelenes frelseEivind Gjerde
Morgenstjernen til gaveOlav Hermod Kydland
Dans på bedehusetOve Sandvik
Dækket i alt-villig til altOlav Valen-Sendstad
Kapernaum-en ruin til advarselPer Bergene Holm
Trofimos har jeg måttet efterlade sygHans Erik Nissen
Fremmed ildEivind Flå
Vi morer oss til dødeEivind Flå
Når troen har gått i vranglåsErik Høiby
Det er søvnens tid blandt de kristne i dagØivind Andersen
Den gode delØivind Andersen
Lov og evangelium i forkynnelsenDag Risdal
Mens vi venterCarl Fr. Wisløff
De tre kors Odd Eivind Stensland
En salme for fastetidenGunnar Holth
Ord på korsetNiels Dybdal Holthe
Påskesalmen fremfor noenErik HøibyPåske
Soning og tilgivelseOlav Hermod Kydland
KorsordHans Erik Nissen
SkyldbrevetGuttorm Raen
Når friheden for nogen bliver til tvang for andreImmanuel Fuglsang
Løskøbt ..ed Kristi dyrebare blodHans Erik Nissen
Forsoningnen(s.Jan Bygstad
Ekteskapet i Guds Ords lysØivind Andersen
Om kødets korsfæstelseOlav Valen-Sendstad
At vandre med GudAndreas Michelsen
For Herrens ansigtKjell Dahlene
Arbeid ikke for den mat som forgårØivind Andersen
Hellig sorgAsbjørn Åvik
Med henblik på Herrens kommeFrank Jacobsen
Troens fareFrank Jacobsen
Lad jer ikke føre på afvejeHans Erik Nissen
To vejeD.A.Carson
Bare en vegJohnn Hardang
Den profetiske forkyndelse i NTDag Risdal
Han gør alting nytHans Erik Nissen
Kristne arbeidsmetoderNiels Dybdal Holthe
Tilbake til forsoningenErik Høiby
Bileams læreOdd Eivind Stensland
Guds sande nådeHans Erik NissenJulen
Åndens vidnesbyrdLudvig Hope
Hans navn er Guds OrdHans Erik Nissen
Profetkaldet i storm s.90Dag Risdal
Frelst af nåde – ved tro aleneOlav Valen-Sendstad
Kristen sang og musikjDag RisdalMusik
Hva sanne og falske kristne kan ha til felles ..Ludvig HopeBrudejomfruerne
Bønnens plads i evangelisationenMikkel VigiliusBøn
Borte er borteMartin Luther
Faren ved ikke at kunne skelneD.A.Carson
Bibelen må være vår rettesnorCarl Fr. Wisløff
Larmende musik – andagt 16.juliEivind Gjerde
Tegn og underePer Bergene Holm
Ekte eller falsk mynt?Johnn Hardang
Våk derfor – Lammets blodDag Risdal
RavnehjælpHans Erik Nissen
Menigheden i dens jordiske skikkelseFrank Jacobsen
Noah og vannflommenDag Risdal
Hvorfor finner du ikke fred?Ludvig Hope
Vægter – hvad ser du?Niels Ove Vigilius
På tryg grundCarl Fr. Wisløff
Frygt ikkeHans Erik Nissen
Uden for fars husCarl Fr. Wisløff
Han åbnede skrifterneHugo Odeberg
Bønnens vanskelighederOle HallesbyBøn
Be i Jesu navnDag Rune Lid
Fortielse og undladelsessynderImmanuel Fuglsang
Skatten i lerkarPer Bergene Holm
I skal være som menneskerHans Erik Nissen
To påstandeD.A.Carson
Guds OrdJan Bygstad
Sangen og den åndelige situasjonDag Risdal
En alternativ vei i kristen sang og musikkDag Risdal
Den nye tidEivind Gjerde
Falske lærere – andagtØivind Andersen
TekelOle Andreas Meling
VranglæreKarl K. Riis
Gå bort fra migØivind Andersen
Guds hellige her på jordenCarl Fr. Wisløff
Forsoningen og dens plass i forkynnelsenDag Risdal
Teoretisk kristendomHans Erik Nissen
Om bønAndreas Michelsen
Ser du din synd?Jon Espeland
Den nødvendige gudsfryktKarl K. Riis
I er jordens saltØivind Andersen
Kristi trell – virkelig fri!Per Bergene Holm
Vi er hans verkAsbjørn Åvik
Vejen mellem sværmeri og død ortodoksiNiels Ove Vigilius
De ti jomfruerØivind Andersen
Under Guds ledelseChristian Jepsen
Vort lønkammerlivFrits LarsenBøn
Gi akt på basunens lyd!Per Bergene Holm
Under korsets tegnCarl Fr. Wisløff
Vakt til mottakelighetHans Erik Nissen
Jesus kom og kommer igjenEivind GjerdeJulen
Guds ord komØivind AndersenJulen
Guds søn steg nedOlav Hermod KydlandJulen
KongenJan BygstadJulen
Han komPer Gustafsson
Vakt til modtagelighedHans Erik Nissen
Se hen til hamØivind AndersenJulen
Oplysningen ved evangeliet – Se det Guds lamKarl K. Riis
Fra ulydighet til vekkelsePer Bergene Holm
Åndelige ledereCarl Fr. Wisløff
Metoder Dag Risdal
Nogle ord om hindringer for bønhørelseImmanuel Fuglsang
To huseD.A.Carson
Verdens forførerFrank Jacobsen
HellighedJan Bygstad
Alt i KristusOdd E. Stensland
Tornen i kjødetHenric Staxäng
Den rettferdige Lots plagePer Gustafsson
Troens tålmodKristoffer Fjelde
Sardes eller Filadelfia?Frank Jacobsen
Bundet av ÅndenAsbjørn Åvik
Vor tids gudsforståelseKarl K. Riis
Hvad er Guds mål med digThomas Teglgaard
Hvorfor Jesus taler i lignelserØivind Andersen
Jesus og korsetOdd Eivind StenslandPåske
Når kristenheten ferdes uten GudsfryktPer Gustafsson
Forkyndelsens opgaveNiels Ove Vigilius
Foldede hænderJohnn HardangGuds vrede
Han oplott ikke sin munnAsger Jensen
Han som elsker oss og løste oss fra våre synderOlav Hermod Kydland
Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans håndAxel Remme
Å,la aldri noensinne korsets tre meg gå av minneGunnar Holth
Tanker i forbindelse med påskesalmerImmanuel Fuglsang
For Guds vrede åbenbaresJan Bygstad
Fang de små reveneJan Johansson
Fortolkning av SkriftenDag RisdalOrdet – tro
Eet med JesusFrits LarsenJesus
Jeg tørsterHans Erik NissenPåske
Jesus er verdens eneste håb om frelseThomas Teglgaard
Forsoningen er vundetKarl K. Riis
Hvilken dag!Andreas Michelsen
Jeg har funnet lovboken i Herrens husGuttorm Raen
Grunnvollen og byggmesterenErik Høiby
I troens rike Kristian Fagerli
Mit hjertes største glædeImmanuel Fuglsang
Pinse på ny! Kristoffer Fjelde
Går udøpte barn fortapt? Carl Fr. Wisløff
Verdens barnelærdom eller Kristi visdomOdd Eivind Stensland
Se til hvordan dere bygger. Dag Rune Lid
Ord for at leve - men dog død?Immanuel Fuglsang
Hvem kan – hvem vil Ove Sandvik
Fra døden til livetWilhelm Busch
FrafaldstiderMikkel Vigilius
Den Hellige ÅndFinn-Widar KnutzenHelligånden
Gjelder Guds nåde "selvfølgelig"?Oddvar Dahl
Den Hellige Ånds gjerning i den troendeAsbjørn ÅvikHelligånden
Gud er al trøsts GudImmanuel Fuglsang
Hvilens vandeAndreas Michelsen
Hyrdekallet - i bibelsk og aktuelt perspektiv - 1 --PDFDag Risdal
Hyrdekallet - i bibelsk og aktuelt perspektiv - 2 -PDFDag Risdal
Hyrdekallet - i bibelsk og aktuelt perspektiv - 3-PDFDag Risdal
Om å vokte Guds hjordOlav Toft
Det er Den Hellige Ånds gjerning! -Olav Valen-SendstadHelligånden
ForgårdskristneHenric Staxäng
Forsoningen i brennpunktet Erik Høiby
Lever du som dem i Efesus? Amfinn Barlup
Satans listige angrepIngar Gangås
Tjenestedeling mellem mand og kvindeMikkel Vigilius
Ingen trøstede dem-PDFHanne Frøkjær-Jensen
Har jeg brug for tilgivelse?-PDFWilhelm Busch
Hyrdekallet - i bibelsk og aktuelt perspektiv - 4-PDFDag Risdal
Guds ord - Loven og Evangeliet - EvangelietFrank Jacobsen
Har du travlt?Immanuel Fuglsang
Guds ord - Loven og Evangeliet(Loven)Frank Jacobsen
Lammets sang - lovsangIngar Gangås
Lovsangen ved RødehavetOlaf Klavenæs
Den kristne etik og syndefaldetHugo Odeberg
Verdensmisjonen og Jesu Kristi gjenkomst-PDFDag Risdal
Hvor skal min hjelp komme fra?-PDFOlav Hermod Kydland
Er du med oss eller våre fienderMikkel Vigilius
Hvor er kraften?Hans Erik Nissen
Jesus løste oss fra våre synderAsger Jensen
Rettferdiggjort ved troNiels Dybdal Holthe
Skriftens klarhed-PDFFrank JacobsenOrdet
Tag imod JesusJohnn Hardang
Åndelig søvn-PDFGunnar Nilsson
Vedholdende i bønnen-PDFKjell DahleneBøn
En kristen og synden-PDFPer Bergene Holm
Brugbarhed-PDFØivind Andersen
Alle mine kilder er i dig-PDFAndreas Michelsen
Når julens glædelige budskab afvises-PDFImmanuel FuglsangJulen
Vi vet-PDFAxel Remme
Kristi brev-PDFJohnn Hardang
Fem kalde vannstrømmer-PDFOlav Hermod Kydland
Elias på Horeb-PDFWilhelm Busch
På min vaktpostPDFEivind Gjerde
Hvad skete der ved Golgata?-PDFChristian Jepsen
Messiasprofetierne-PDFJohnn HardangJulen
Gud – er barnet som ligger i krybben Henric StaxängJulen
Jesus - vår rikdomOdd Eivind Stensland
Mot måletOlav Hermod Kydland
Navnet over alle navn er Jesus Erik HøibyJulen
Gå til Bethlehem og se!Gunnar Nilsson
Ordet ble kjødIngar GangåsJulen
Når menneskesønnen kommerØivind AndersenJulen
Guds Ord er altid aktueltCarl Fr. Wisløff
En falden discipel i sjælesorg hos JesusØivind Andersen
Spindelvev-PDFJohnn Hardang
Prekenens aktualitetCarl Fr. Wisløff
Nåden og gavenPer Bergene Holm
Men de hørte ikkeKjell Dahlene
Sangen og den åndelige situasjonPDFDag RisdalMusik
Lovsangen - en frukt av evangeliet-PDfDag Risdal
Verdens religiøse, gudshadende åndsmagt-PDFFrank Jacobsen
Immanuelstegnet-PDFPer Bergene HolmJulen
Den nye sangen Jan BygstadSang
Den takknemlige regner med Gud Henric Staxäng
En arv i HimmelenOlav Hermod Kydland
Forkynnelsens dårskap ()Eivind Gjerde
At stride troens gode stridImmanuel Fuglsang
Klippen, der brast-PDFWilhelm Busch
Musikkens virkninger-PDFDag RisdalMusik
Døsighed og søvn-PDFPoul Madsen
Dåpens paktPer Bergene Holm
Herrens arm åpenbartArvid Joramo
Lammets blod-PDFGudmund Vinskei
Hva er kristendom?Øivind Andersen
Se, vi går op til JerusalemKristian Fagerli
Stedfortræder og forsonerCarl Fr. Wisløff
Det er fuldbragt-1Hans Erik NissenPåske
Kom mig i huHans Erik Nissen
Det er fuldbragt-2Hans Erik NissenPåske
Offerlammet – Jesus som lammet – sonofferetErik HøibyPåske
Det er fuldbragt 3-PDFHans Erik NissenPåske
Fra nådestolen vil jeg tale med degOlav Hermod Kydland
Nåde og nød ved Jesu kors Göran Holmgren
Den store forsoningsdag-PDFWilhelm BuschPåske
Jeg må gå friAnna Kirstine Haahr
KnustOdd Eivind Stensland
FaderHans Erik Nissen
I ved joAndreas Michelsen
Føregarden - samlingsplass og skiljeplassOtto Jakobsen
Vejen fremMikkel Vigilius
Gud har talt - Guds Ord-PDFFrank Jacobsen
Ny grunnholdning til kristen sang og musikk-PDFDag RisdalMusik
Løfternes trøstMikkel Vigilius
Guds hus-PDFGuttorm Raen
At tjene Gud i troen-PDFFrank Jacobsen
Grunnvollen og byggmesterenPDFErik Høiby
Hellig Frykt-PDFAsbjørn Åvik
Et annet evangelium-PDFErik Høiby
Kristustroens dyrebare gaveAxel Remme
Og da jeg så hamKristoffer Fjelde
Hva er sann bibelsk vekkelse-PDFOlav Hermod Kydland
Livets vej-PDFAndreas Michelsen
Gudsbilleder og gudebillederHenrik Gren Hansen
Jeg kan ikke tro-PDFGudmund Vinskei
Den ældste sønHans Erik Nissen
Dårer for Kristi skyldPer Bergene Holm
Da sa HerrenEivind Gjerde
Ordet skal aldrig miste sin kraftArne Helge Teigen
Forvirring - et tegn i tiden-PDFPer Gustafsson
Korsets evangelium-PDFMikkel VigiliusKorset
Herren er godEivind Gjerde
Lyder det profetiske budskab i vor tid?PDFDag Risdal
Den fromme religiøsitet og hykleriet i den kristne menighed-PDFAksel Valen-SendstadReligiøsitet
En grund at stå på - en kurs at følge-PDFCarl Fr. Wisløff
FredOdd Eivind Stensland
Hyrde eller leiesvenn?Per Bergene Holm
FrelsesvisshetOddvar Dahl
Hvordan får jeg en nådig gud?-PDFNiels Ove VigiliusNåde
Jesus advarer mot hyklerietHans Erik Nissen
Guds folk på vandring-PDFCarl Fr. Wisløff
Troen, der fortabes-PDFFrank Jacobsen
Hyrdelkallet i kristen sang og musikk VIII-PDFDag RisdalMusik
Arbeid med frykt og beven på din frelseHenric Staxäng
Kristen sang og musikkEivind YdstebøMusik
Overbevist av Guds ordEivind Gjerde
Hva er vår nød?Per Bergene Holm
Vækkelseslinien-PDFEgil Sjaastad
Farene for kristendommen i vårt folkLudvig Hope
Om den rette bruk av Guds lov-PDFCarl O. Rosenius
Åndens innseglAsbjørn Åvik
Efterår-PDFAndreas Michelsen
Jesus bestemmer vilkårene, ikke vi-PDFCarl Fr. Wisløff
Krybben og Korset-PDFOle Hallesby
Den store frelse-PDFStephan Prætorius Julen
En stor glede for alt folket-PDFKonrad FjellJulen
En frelser er født-PDFLudvig HopeJulen
Er musikken nøutral?-PDFDag RisdalMusik
Lad os gå ind til BethlehemHans Erik NissenAndagt
Livets kildeØivind Andersen
NytaarstankerFrits Larsen
Intet må komme i vejen for Guds ord-PDFCarl Fr. WisløffOrdet
Nådestolen og domstolen-PDFLudvig HopeNåde
Hvordan skal jeg finne Kristus?-PDFØivind AndersenOrdet
Forløsningen i Kristus Jesus-PDFIngar GangåsNåde
Håp også for den frafalne Henric Staxäng Håbet
Lev i lyset Hans-Henrik Brix Mørke. Lys
Når vi siger ”Om Gud vil..."Immanuel FuglsangGuds vilje
Kongesønnens bryllup-PDFØivind AndersenNåde
Romerbrevet-oversigt-og-grundtanker-PDF Frits LarsenOrdet
Når du kommer i dit rigeHans Erik Nissen
Tre ved et bord-PDFAsbjørn ÅvikPåske
Vinduer mod JerusalemDag RisdalPåske
På afstandEgon JensenPåske
Påskeord hos ZakariasNils Dybdal HolthePåske
Timen er kommetKjell Dahlene
Livets risiko-PDFCarl Fr. WisløffFrafald
Kun Jesus er storFrank JacobsenJesus
Sig ShibboletJohnn HardangOrdet
Troens gaveOlav Valen-SendstadTro
Eksamen ved en bådAsbjørn ÅvikPåske
Maria Magdalene-PDFAsbjørn ÅvikPåske
Kraften af hans opstandelse-PDFAsbjørn ÅvikPåske
Den Hellige Ånd og Åndens fylde-PDFIngar GangåsHelligånden
Frelse i Jesu navn alene-PDFCarl Fr. WisløffOrdet
Den hellige Ånd-PDFOle HallesbyHelligånden
Det andre korsHans Erik NissenKorset
Liv for livOdd Eivind StenslandJesus
Falsk åndelighedAksel Valen-SendstadFrafald
Om at grave grøfterJohnn HardangTro
På Mose stol-PDFCarl Fr. WisløffFalsk lære
Kirken er Kristi legeme-PDFOle HallesbyOrdet
Den kristne prædiken og Helligånden-PDFFrank JacobsenHelligånden
Guds evangeliums fjende -Sejrssyn-PDFFrank Jacobsen
Forskel på at dømme og bedømme-PDFImmanuel Fuglsang
Herren eller BaalPer Bergene Holm
Rike sendes bortPer Gustafsson
Syndernes forladelse-PDFOle Hallesby
En stor frelse-PDFMikkel Vigilius
Troens vanskelige kunst-PDF Carl O. RoseniusOrdet
Hvad er bibeltroskab?-PDFNiels Ove VigiliusOrdet – tro
Det stille motet-PDFAxel RemmePåske
Den eneste rettferdighet som gjelder for Gud-PDFHenric StaxängPåske
Guds nåde er nok-PDFOlav Valen-SendstadNåde
Jakobs Gud-PDFAsbjørn ÅvikGuds vilje
Den kristne menigheds hellighed-PDFJan BygstadHellighed
Det evige liv - at kende Gud-PDFOle HallesbyEvigheden
Skindkjortler-PDFWilhelm BuschKorset
Et liv i samsvar med kallet-PDFGuttorm RaenHelliggørelse
Når er jeg en kristen?-PDFEivind GjerdeOmvendelse
En tale om lov og evangelium-PDFMartin LutherTro
Jesu lære om skriften og hans forhold til Skriften-PDFHugo Odeberg
Se hen til det, som alt er gjortAxel Remme
Guds godhed og strenghed-PDFCarl Fr. WisløffHellig
Når en kristen dør-PDFJohnn HardangJesus
Min hjelp kommer fra Herren-PDF Ingar GangåsOrdet
Når grenene beskjæres-PDFOle HallesbyHelliggørelse
Troen på afveje Hans Vilhelm EriksenOrdet
Jesus kom til jordOlav Hermod KydlandJulen
Det gjorde Gud-PDFCarl O. RoseniusTro
Julens tegn-PDFCarl Fr. WisløffJulen
Guds rose-PDFJohnn Hardang
Kristi rike er et troens rike-PDFCarl O. RoseniusTro
I er jo kun en tåge, som ses en kort tid og så svinder bort Hans Erik NissenAndagt
Jesus - Guds Ords og troens sigtepunkt-PDFFrank JacobsenOrdet
Herrens miskundhed er ikke til ende-PDFCarl Fr. Wisløff
Syndefallet og dets følger-PDFDag RisdalSynden
Bønnens kamp I-pdfOle HallesbyBøn
Født av Gud-PDFSven FoldøenTro
Anstødsstenen - den store hemmelighed-PDFCarl O. RoseniusTro
Du ble trett, men ga ikke opp!-PDFGunnar NilssonSjælesorg
Hele Guds råd til frelse-PDFErik HøibyForkyndelse
Måltid ved en sandstrandPDFAsbjørn ÅvikSjælesorg
Den rige mand og Lazarus-PDFØivind AndersenLivets udgang
Å kjenne Jesus-PDFIngar GangåsJesus
Påskelammet-PDFWilhelm BuschPåske
Abel-PDFWilhelm BuschKorset
Et knækket siv-PDFAsbjørn ÅvikPåske
Fiender av Kristi kors-PDFKjell DahleneKorset
Jesus, vårt sonoffer-PDFHans Erik NissenPåske
Seier gjennom nederlag-PDFPer Bergene HolmPåske
Fornyelse i et besøg-PDFAsbjørn ÅvikPåske
Herren ser-PDFEivind GjerdePåske
Lukas 24 - det åpne kapitlet-PDFEivind GjerdePåske
Jesus vil give dig fred-PDFCarl Fr. WisløffPåske
Helligåndens lys over Jesu grav-PDFOlav Valen-SendstadPåske
Den grundlæggende Modsætning-PDFHugo OdebergOmvendelse
Jesu velsignede hender Hans Erik NissenAndagt
Når menneskesønnen kommerErik HøibyBøn
Skriften og troenJan BygstadTro
Den hellige nådeOlav Valen-SendstadNåde
Jesu Kristi himmelfart og genkomst forkynder os et levende håb-PDFAksel Valen-SendstadHåbet
I sjælesorg hos Jesus og alligevel fortabt-PDF Øivind AndersenOrdet
Den hellige ÅndJohnn HardangPinse
Hvordan bliver jeg en sund og sand kristen?-PDFCarl Fr. WisløffHelligånden
Vekkelsen i Ninive-PDFDag RisdalVækkelse
De åpne vinduerHans Erik Nissen
Når Herren styrkerKristoffer Fjelde
Hvordan finne fred med Gud?-PDFØivind AndersenOmvendelse
Under åpen himmelJohnn HardangAndagt
Tro og gerninger-PDFNiels Ove VigiliusTro
Den tro som eier Jesus-PDFLudvig HopeTro
Vær ikke selvkloge-PDFCarl Fr. WisløffHelliggørelse
En kristens håb-PDFOlav Valen-SendstadHåbet
Guds kraft til frelseJens OlsenKorset
Lov og evangeliumCarl Fr. Wisløff
De betroede talenter-PDFØivind AndersenForkyndelse
Frelsesvisshet-PDFOddvar DahlTro
Guds trøst i trengselstider - Habakuk-PDFDag RisdalTrængselstid
Bøn og forsakelseThomas WindBøn
Denne verdens fyrste er dømtOttar Endresen0
RelasjonsproblemerHenric Staxäng
Ubrugelig-PDFJan BygstadFrugt
Fred og kraft - trøst og sejr-PDFOlav Valen-SendstadNåde
Jesus Kristus - altid den samme-PDF Carl O RoseniusOrdet
Jesus er minLeila Drachmann Vigilius
Et nyt møde med Jesus-PDFCarl Fr. WisløffFalsk lære
Strål af glædeLeila Drachmann Vigilius
Frafaldets VejLeila Drachmann Vigilius
Gudsfrygtens hemmelighedJohnn Hardang
Jesu komme til jord (Luk 2,1-20)Ottar EndresenJulen
Løftet om Guds Sønns komme Olav Hermod KydlandJulen
Plass til JesusAxel Remme
Dit liv er i Guds hænder Peder MikkelsenTryghed
En evig bygning er nådenEllen Bjerg Madsen
Navnet Jeg elskerLeila Drachmann Vigilius
En dag skal Gudsrigets skjulte herlighed åbenbares-PDFCarl Fr. WisløffJulen
Troens frugter-PDFChristian JepsenTro
MigLeila Drachmann Vigilius
I det var liv-PDFCarl O. RoseniusOrdet
Faren ved manglende udholdenhed-PDFD.A.CarsonBøn
Hva er det vår vilje ikke makter-PDFOlav Valen-SendstadTro
Den trange døra-PDFLudvig HopeOrdet – tro
Underholdning eller kristen oppbyggelseEivind StenslandFrafald
AntinomismeGunnar NilssonFalsk lære
Bønn og åndskamp-PDFDag RisdalTrængselstid
Gjennom farer til seier-PDFØivind AndersenKorset
På takknemlighetens benkJohnn HardangTak
Jesu Kristi Riksverk-PDFBernhard EidePåske
Det lykkelige livStephan PrætoriusTak
Hva har beretningen om Paulus' torn i kjødet å lære oss?-PDFOlav Valen-SendstadTrængselstid
GetsemaneKjell DahlenePåske
Ja, jeg tror på korsets gådeGunnar HolthPåske
Seier gjennom lidelsePer Bergene HolmPåske
Påskehilsen - takAndreas Michelsen
Judas Iskariot-PDFAsbjørn ÅvikPåske
Mariæ bebudelses dag-PDFFrank JacobsenPåske
Guds rike-PDFPer Bergene HolmPåske
2.korsord - og opstandelse
PDF
Hans Erik Nissen
Jesu sjælesorg over for mennesker, der bekender sig som kristne uden at være frigjort-PDFØivind AndersenOrdet
I Jesu Fotspor-PDFCarl Fr. WisløffHelliggørelse
Innta landetJohnn HardangAndagt
Lad alle dine Veje sigte mod Målet”(Ord 4,26);Odd Eivind StenslandLivets udgang
Bønnen om vækkelse-PDFOle HallesbyBøn
La ikke hjerte tynges av timelige bekymringer Gunnar NilssonFrafald
Lad alle dine veje sigte mod måletOdd Eivind Stensland
Tre typer menneske H.E.WisløffOrdet
Om de troendes åndelige renhet-PDFCarl O. RoseniusOrdet
Forførelse af de kristne-PDFGunnar NilssonFalsk lære
Din vejLeila Drachmann Vigilius
Korset i kristenlivet-PDFCarl Fr. WisløffKorset
På tryg grundPeder MikkelsenForkyndelse
En levende tro skaber sand himmellængselImmanuel FuglsangLivets udgang
Kains vei gjennom åkerlandetAsbjørn ÅvikFrafald
Den kristne forkyndelse-PDFNiels Ove Vigilius
Hemmelig syndgudmund VinskeiFrafald
Derfor står verden-PDFMikkel VigiliusOmvendelse
Den evige herlighetEgon KattnerLivets udgang
Rikdommens farerOlav Hermod KydlandFrafald
Taknemmelighedens plads i de troendes liv-PDF Carl O. RoseniusOrdet
Omvendelse og tro-PDFJan BygstadOrdet
Et sønderknust hjerte-PDFOle HallesbyOmvendelse
Helligåndens fornyelse eller tidsåndens forførelse?-PDFNiels Ove VigiliusFalsk lære
Pladsbytte Livshistorie-PDFJohnn Hardang
Grenene på vintræet-PDFCarl O. RoseniusFrugt
I Guds rige går det ikke efter fortjeneste-PDfCarl Fr. WisløffLivets udgang
Sand åndelig fornyelse-PDFNiels Ove VigiliusFalsk lære
Selvbedrag-PDFAsbjørn ÅvikFrafald
Guds ord og musikk-PDFDag RisdalMusik
Den gamle strid-PDFCarl O. RoseniusRetfærdiggørelse
Den åndelige søvnDag Rune Lid
GudsfrygtClaus Munk
Herrens dag i skriften-PDFDag RisdalForkyndelse
En religiøs mand i sjælesorg hos Jesus-PDFØivind AndersenOmvendelse
Når Herrens Ånd viger-PDFAsbjørn ÅvikFrafald
Bøn og åndskamp-PDFCarl Fr. WisløffBøn
Syndenes forlatelse er en fullkommen forlatelseCarl O. Rosenius
På gjennomreiseJohnn HardangAndagt
Hellig liv og åndelig visjonAxel Remme
Skriftene vitner om JesusJan BygstadOrdet
At komme til Jesus-PDFCarl Fr. WisløffJesus
Den store hemmelighet åpenbaret - Kom som du er-PDFCarl O. RoseniusHelliggørelse
Syndernes forladelse-PDFOle HallesbyNåde
Evnen til at bedømme ånderImmanuel FuglsangÅnder
Han kommer igenØivind Andersen
Evangeliet forkyndes for fattige-PDFØivind Andersen
En åpnet dørJohnn Hardang
I Kristus-PDFLudvig Hope
Når øjnene bliver åbnet-PDF Carl Fr. WisløffOrdet
En dag med JesusHans Erik NissenLivets udgang
De åpne vinduerCarl O. Rosenius
Må jeg bekende min synd for mennesker?-PDFGudmund VinskeiSjælesorg
Jesus Kristus kommer snart igjenEivind Gjerde
Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengslerHenric Staxäng
Den skjulte skat-PDFOle Hallesby
I Getsemane-PDFCarl Fr. WisløffPåske
PåskenøglerneAsbjørn ÅvikPåske
FodvaskningenOdd Eivind StenslandPåske
Jesus måtte døGudmund VinskeiPåske
Getsemanes sejrFrederik WisløffPåske
Under oljetrærnes skygger Søren DahlPåske
Skriftens klarhet-PDFOdd Eivind StenslandOrdet
Omvendelse til Kristus-PDFAksel Valen-SendstadOmvendelse
Troens lydighed-PDFOle HallesbyTro
Gleden i Herren er vår styrke-PDFCarl O. RoseniusTro
De fire F-eneJohnn HardangPinse
Jesus beder for Guds folk-PDFCarl Fr. WisløffBøn
Alle-Helgens-ugenOle HallesbyAndagt
Larmende musik-PDFDag RisdalSang
Gud har taltNiels Ove VigiliusOrdet
Livets hårde virkelighet-PDFØivind AndersenOrdet
Det vigtigste i livet er tilgivelsen for vore synderImmanuel FuglsangFrelse
Forkynnelsen av Guds Ord og andre virkemidler-PDFEivind GjerdeForkyndelse
Ved du, hvem Jesus er?-PDFCarl Fr. WisløffGuds Ord
Livets BogAndreas MichelsenOrdet
Og Ordet blev kødThomas TeglgaardOrdet
Hvad er det,der tællerLeila Drachmann VigiliusDigt
Kristus, Guds visdom til helliggørelseChristian JepsenOrdet
Det gjorde Gud-PDFCarl O. RoseniusTRO
Andagt 29majØivind Andersen
I håpets lys-PDFErik HøibyLivets udgang
Herrens dag, den endelige og afgjørende Joel 3-PDFDag RisdalEndetiden
Guds folk på vandring-PDFCarl Fr. Wisløff
Et blik på tidens tegn-PDFC.O.RoseniusFrafald
Begynt er ikke endt-PDFHans Erik NissenLivets udgang
Hvad er Guds vilje med dit liv?Eivind Gjerde m.fl.Frelse
Den hemmelige død-PDFC.O.RoseniusFrafald
Stillhetens rom-PDFHans Erik NissenBøn
Den røde trådJohnn HardangFrelse
Rettferdiggjørelsen-PDFOdd Eivind StenslandRetfærdiggørelse
Sangrevisjoner-PDFGuttorm RaenSang musik
Amos - vækkerrøsten fra Tekoa-PDFDag RisdalSandheden
Hvorledes en kristen falder fra-PDFC.O.RoseniusOrdet
Den gode hyrde (I)-PDFC.O.RoseniusHyrden
Steinhjerter eller kjødhjerter?Johnn HardangFrelse
Rett tale om hapet-PDFGuttorm RaenHåbet
Johanesevangeliet kap.15,19-PDFMartin LutherUdvalgt
Guds barn trenger å bli bevart-PDFHenric StaxängGuds Barn
Lær og påmind hverandre-PDFC.O.RoseniusKristen sang
Lovsangsbølgen-PDFImmanuel FuglsangSang
Et nådens evangeliumC.O.RoseniusNåde
Hvem er som Gud?Johnn HardangFrelse
Lær oss å telle våre dagerJohnn HardangNytår
Når Gud frelser-PDFDag RisdalFrelse
Sådan har jeg talt til jerMartin LutherForfølgelse
Bedrøvede discipleC.O.RoseniusHyrden
Møte med Gud i evangelietPeter OlsenBarnekår
BarnekårCarl Fr. WisløffBarnekår
Ved den Hellige Ånds hjælp-PDFAsbjørn ÅvikHelligånden
Jeres hjerte må ikke forfærdesMartin LutherPåske
Troskabsprøven Dan 1,8-16Dag RisdalTro
Ved kullildenJohnn HardangPåske
AfguderiC.O.Rosenius1. Bud
YpperstepræstenPer Bergene HolmPåske
Det var JesusThomas TeglgaardJesus
Falsk vidnesbyrdC.O.RoseniusDet ottende bud
Og Ånden sier:Kom-PDFAsbjørn AavikLammets trone
Tre grundlæggende kendsgerninger-PDFØivind AndersenHelligånden
En evig trøst og et godt håp i nådeEivind GjerdeHåbet
Hvordan skal vi be?Egon KattnerBønnen
Ske din viljeC.O.RoseniusBøn
Det sande vintræØivind AndersenFrugt
Led os ikke ind i fristelseC.O.RoseniusBøn
Hvis I bliver i migThomas TeglgaardVintræet
Troens visshet-PDFØivind AndersenTro
Ånd og kød-PDFOle HallesbyÅnden
Jeg er grepetAxel RemmeGrebet
Paulus andre bønn for efeserneEivind GjerdeBøn
På flukt fra GudDag RisdalGuds kald
Mesteren er herThomas TeglgaardGuds kald
Der er en Gud i himlenHans Erik NissenTro
Mine OrdMartin LutherGuds Ord
Satans listAndreas MichelsenFrafald
Frakobling-PDFOle HallesbyFrafald
BekymringFrank JacobsenPrædiken 15.sø.efter Tr.
De tre døreneH.E.WisløffNådedøren
En stor skare som ingen kan telle Ole HallesbyHimlen
Verdens lysThomas TeglgaardJesus
At følge JesusCarl Fr. WisløffJesus
Om å bruke Guds ord-PDFCarl O. RoseniusGuds Ord
Skilt fra migMartin LutherJesus
KongenJan BygstadJesus
I begyndelsen var OrdetThomas TeglgaardJulen
Den nære GudAxel RemmeJulen
Et lys for hedningeneOlav Hermod KydlandJulen
Herren er vor styrkeØivind AndersenAndagt
Forfærdes ikkeMartin LutherJulen Joh 14,28
Direkte taleAndreas MichelsenOrdet
Til dig o far jeg søger henLeila Drachmann VigiliusTryghed
Vi har set hans stjerneMartin LutherAndagt
Vil du bli frelst?Øivind AndersenKald
Guds vej gennem anfægtelsenHans Erik NissenAnfægtelse
Den første kærlighedOle HallesbyFrafald
De holdt fast vedØivind AndersenOrdet
Jeg råber til HerrenMartin LutherBøn
Nåden i dommenCarl Fr. WisløffNåde
Jesu retfærdiggørelse og opstandelseOlav Valen-SendstadRetfærdiggørelse
De korsfestet herlighetens HerreKjell DahlenePåske
HVORDAN JESUS UDFØRTE FRELSENArne Helge TeigenPåske
Han er oppståttOdd Eivind StenslandPåske
Jesus vidsteThomas TeglgaardPåske
Gå til mine brødreMartin LutherOpstandelse
Sandhedens ÅndMartin LutherHelligånden
En anden TalsmandMartin LutherHelligånden
Det nye JerusalemPer HåkonsenJesu genkomst
Og når han kommerTormod VågenHelligånden
HVA GJØR DEN HELLIGE ÅND?Johnn HardangPinse, Helligånden
Tak for modgangenHenrik Gren HansenAnfægtelse
Ordets magtLorents Nord-VarhaugOrd
Når gudsdyrkelsen blir avgudsdyrkelseKarl NotøyAfguder
Guds tale i BibelenMikkel VigiliusGuds Ord
Tro på GudMartin LutherTro
Musikk til Guds ære?Per Bergene HolmMusik
Rørelse eller vækkelseErik HøjbyVækkelse
Jesus er vejenMartin LutherJesus
Om synd: at de ikke tror ...Martin LutherTro
De fattige i åndenLudvig HopeTro - Retfærdiggørelse
Dybe daleAndreas MichelsenGuds veje
Udvælgelsen i KristusCarl Fr. WisløffUdvalgt
NikodemusMartin LutherGerninger
Kaldet til samfund med JesusØivind AndersenGuds kald
Bevare demThomas TeglgaardJesu bøn
Helliget blive dit navnMartin LutherFadervor
Giv os i dag vort daglige brødMartin LutherFadervor
Våg å stå som DanielPer Bergene HolmTroslivet
Åndelige og kjødlige våpenHoratius BonarGuds våben
OMVENDELSEN OG TROENArne Helge TeigenTroslivet, Omvendelse
NavnetAndreas MichelsenJesus
Den femte bønMartin LutherTilgivelse
Enhver, som er af sandhedenThomas TeglgaardSandheden
SannhetenAxel RemmeSannheten
Juleandagter 2018Frits LarsenJulen
Oss er en frelser fødtGunnar NilssonJulen
Juleandagter 2018-"ét er nødvendigt"Hans Erik NissenJulen
En nådig herreMartin LutherNåde
Og dette er tegnetMartin LutherTegnet
Hvordan jeg finder KristusØivind AndersenOrdet - Frelser
Hvad den frelsende tro ikke erØivind AndersenTro
Fred efterlader jeg jerMartin LutherFred
Ind i Guds rigeThomas TeglgaardGuds rige
Åndens gaverAsbjørn AavikDen hellige Ånd
En fremmed i verdenOlav Valen--SendstadRetfærdiggørelse
Rettferdiggjort av troen aleneEivind GjerdeRetfærdiggørelse, Troen
Sorg og glæde i kristenlivetCarl Fr. WisløffAnfægtelse, glæde, sorg
Jesus er livets brød for osØiviind AndersenSandhed, løgn, livet
Tilbage til JerusalemAsbjørn AavikGlemt Jesus
Hvorfor måtte Jesus dø?Per Bergene HolmPåske - frikøbt
Legedom ved hans sårKjell DahleneKorset - påske
Ordet om korset – under angrepEivind GjerdeKorset - påske
VejenMartin LutherJesus
Stille for HerrenAndreas MichelsenPåske - stilhed - hvile
Hva troen er, og hva den virker – Rom 4,1-25Øivind AndersenTroslivet
Vejen og sandheden og livetThomas TeglgaardVejen
Fri fra lovenCarl Frederik WisløffHelligånden
Ta din tilflukt til JesusHans Erik NissenTilflugt
GiftslangerAndreas MichelsenSlangen, Helligånden
Slangen i agerenAsbjørn AavikSlangen
Grenene på vintreetC.O.RoseniusI Kristus
Tilbake til skapelsens under og undring!Guttorm RaenGuds skaberværk
Kommunikasjon og forkynnelseOdd Eivind StenslandVækkelse, Gamle stier
Ved Sykars brøndØivind AndersenSjælesorg vækkelse
LovprisningØivind AndersenFallitbønnen
Død for lovenOle Andreas MelingGuds lov, Guds ord
KædenWinrich ScheffbuchGuds ord, båndet
TilgivelseJ.C.RyleTilgivelse
Forvaltere av Guds hemmeligheterDag RisdalEvangeliet
Jesu korsJ.C.RyleKorset
Hverdagsdragt – højtidsdragtHans Erik NissenFrelsesdragten
Frelst – fortaptOdd Eivind StenslandFrelse - fortabelse
Ikke ved magt, og ikke ved styrkeWinrich ScheffbuchGuds ord og ånd
Vinden blæserThomas TeglgaardHelligånden
Der er svar undervejsCarl Fr. WisløffJesus kommer
Om at komme i huAsbjørn AavikPå flugt - vend tilbage
Mødet med den helligeHenric StaxängDen hellige Gud, mørke og lys
Jesus Kristus gir fremtid og håpEivind GjerdeHåbet
Guds myndighedHans Erik NissenEn hellig Gud
Det sande lys, som oplyser ethvert menneske Joh 1,9Thomas TeglgaardDet sande lys
Har lavkirkelige pietister lov til å fortsætte med å være seg selv?Carl Fr. WisløffGuds Ord
Gud og SkriftenJan BygstadGuds ord . Jesus
RetfærdiggørelsenArne Helge TeigenTro - Retfærdighed
Jeg er Sandheden og Livet Joh 14,6Martin LutherPåske - Jesu afskedstale
Korset – blodet – nådenHans Erik NissenPåske - korset
Bønnens arbejdeO.HallesbyBøn
Vejen til livetAndreas MichelsenSandheden - Livet
Du dækker bord for migMartin LutherGuds Ord
Da Samuel blev leder og profetDag RisdalGuds Ord - Bøn
PinsehilsenTormod VågenHelligånden
Forkynnelsens nødvendighetNiels Ove VigiliusOrdet om korset
Vokt dere for de falske profeterAxel RemmeSandheden
Gud må omvende menneskerWinrich ScheffbuchOmvendelse
SkabelsenArne Helge TeigenSkabelsen
Tid for syndserkjennelsePer HaakonsenSynd, Nåde
Holdt sig til Guds vejAsbjørn AavikGuds vej
Som kristen i verdenWinrich ScheffbuchFodtrin
Helligånden som prædikantMartin LutherHelligånden, Jesu afskedstale
Råmateriale i Guds håndWinrich ScheffbuchBeredte gerninger
Kampen mot SatanOdd Eivind StenslandOndskaben
Luk mine øjne opMartin LutherBøn, Ordet
Troen gør aktivWinrich ScheffbuchTroslivet
ORDET SOM NÅDEMIDDELCarsten Elmelund PetersenOrdet Nådemiddel
Jeg løfter mine øjneAndreas MichelsenMin hjælp
Forakt for OrdetHans Erik NissenGuds ord, Nåden
Friere end en kongeWinrich ScheffbuchGuds kraft
Komme dit rigeMartin LutherFadervor
Overtalelse eller overbevisning?Guttorm RaenForkyndelse
Frelse eller forherdelseDag RisdalForherdelse, Frelse
Når misjon blir viktigere enn frelseTorleiv ÅreskjoldFrelse
Kom til migMartin LutherOmvendelse
Og lyset skinner i mørketWinrich ScheffbuchLyset
Dere er en Frelser fødtEivind GjerdeFrelser
Han førte dem med kyndig håndHans Erik NissenGuds ledelse
Underfuld Rådgiver Es 9,5Hans Erik NissenJulen
Herrens tjenerínde Luk 1,38Hans Erik NissenJulen
Alt blev til ved hamThomas TeglgaardJesus
En frelser er født – og Frelsens horn –Hans Erik NissenJulen
Udslettede overtrædelserHans Erik NissenRenset
Se der Guds LamDag RisdalPåske
Guds hellige navn Ez 20,39Martin LutherGuds hellighed
Kristus i Salmenes bokOdd Eivind StenslandKristus
Tungens magtWinrich ScheffbuchOrd
Herren er min klippeMartin LutherHerren
I Jesus KristusOlav Valen-SendstadFrelseskåben
Forklædning eller klædningErik TransFrelseskåbe
EvighedsalvoretKristoffer FjeldeEvigheden
Forkynnelsens vei og avveier Apg 20,26-32Dag RisdalForkyndelse
Det så bare sådan udWinrich ScheffbuchFalskhed
Nyttig og unyttig troKristoffer FjeldeDen frelsende tro
Jesus Kristus – nådestolenNorvald YriPåske - Forsoning
Seierstroen på Herrens dagDag RisdalHerrens dag
Vitne om JesusLudvig HopeVidne
Se hen til JesusHans Erik NissenJesus
Hvad drager får til ulveneWinrich ScheffbuchFår blandt ulve
Prøv mig, Herre – Sl 26,2Martin LutherRansagelse
BODS- OG BEDEDAG Nådens dør er åben – endnu Luk. 13,23-30Carl Fr. WisløffBøn
FrafallNils Dybdal HoltheKristenlivet
Hvor er lidenskaben?Hans Erik NissenHelligånden
Salige er de fattige i ånden (Matt 5,3)Martin LutherSaligprisning
Klare lys i en mørk verdenWinrich ScheffbuchLys i mørke
Lignelsen om Guds Ord – Luk 8,4-15Øivind AndersenGuds Ord
FundetFrank JacobsenFundet af Jesus
Guds håndAndreas MichelsenJesu hænder - hele vejen
I evighedens lysWinrich ScheffbuchEvigheden
Ansvaret for din brors sjelC.O.RoseniusBroderkærlighed
Moderne Ba’alsdyrkelsePer Bergene HolmFalsk lære
Hvad skal jeg gøre?C.O.RoseniusOmvendelse
Har du glemt din hvileplads?Hans Erik NissenHvile og fred
Der er gået orm i det!Andreas MichelsenOrdet - Frafald
Profeten Habakkuk – Leksjon 1: Guds trøst i trengelstiderDag RisdalOrdet
Himmel på jord?Hans Erik NissenSandheden
Profeten Habakkuk – Leksjon 2Dag RisdalOrdet
Profeten Habakkuk – Leksjon 3: Guds trøst i trengselstiderDag RisdalRetfærdiggørelse
Profeten Habakkuk Leksjon 4: Guds trøst i trengelstiderDag RisdalGuds trøst
Jesu stedfortrædende liv og dødOlav Valen-SendstadGuds retfærdighed
Korsfæstet med Kristus – til sejrØivind AndersenKorset
En bestandig nådeC.O.RoseniusLys mørke
Herrens stier Sl 25,10Hans Erik NissenGuds veje
En dråbe gift (1 Tim 1,1-11)Winrich ScheffbuchLøgnens gift
Indtil dagen gryrØivind AndersenAndagt - Guds løfte
Frygt ikkeNiels Ove VigiliusFrygt - Frelse
Vi er helbredt!Winrich ScheffbuchFrelse
Et stort lysGunnar NilssonJul Frelse
KopivarerAndreas MichelsenSandheden
Gamle brønner og gamle murerDag Risdal Guds Ord
Profeten Hoseas – Leksjon 1Guttorm RaenGuds Ord Bibelstudie
Profeten Hoseas – Leksjon 2Guttorm RaenForfaldstid Guds Ord
Profeten Hoseas – Leksjon 3Guttorm RaenEn ny pakt
Profeten Hoseas – Leksjon 4Guttom RaenGudskundskaben forkastet
Forkynnelsen i endetidenDag RisdalForkyndelse - Sandhed/løgn
Hvad er der galt?Winrich ScheffbuchGuds kærlighed
Profeten Hoseas – Leksjon 5Guttorm RaenGudskundskab
Profeten Hoseas Leksjon 6Guttorm RaenManglende kærlighed
Profeten Hoseas – Leksjon 7Guttorm RaenManglende kærlighed - 2.del
Den, som har . . .Øivind AndersenAndagter 9-10 FEBR.
Jakobbrevets hemmelighedØivind AndersenGerninger og tro
Profeten Hoseas – Leksjon 8Guttorm RaenKærlighed
Hvis I bliver i mig …Martin LutherBøn
Profeten Hoseas – leksjon 9Guttorm RaenSandheden
Bønnens vejWinrich ScheffbuchBøn
BØNNEivind GjerdeBøn