Godt nytår

Godt nytår

Andreas Michelsen
Med ønsket om et godt og velsignet nytår med Jesus som ledsager –  lad os sige tak – og tænke over

Joh Åb 3,21
Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans

Tak, o Gud, for tider svundne,
tak for hvad af dig jeg fik,
tak for timerne henrundne,
tak for dette øjeblik!
Tak for vårens blide stemme,
tak for barske vind i høst,
tak for tårer, jeg må glemme,
tak for freden i mit bryst!

Tak for hvad du åbenbared,
tak for hvad jeg ej forstår,
tak for bønnen, du besvared,
tak for hvad jeg ikke får!
Tak for livets skjulte tråde,
tak for hjælp, når kampen stod,
tak for Jesu rige nåde,
tak for pagten i hans blod! (Aug Storm)

Til  Åb 3,21 skriver Martin Luther:

Gud har ingen steder kunnet gøre evangeliets løfter og saligheden højere og mere sikker end i sin enbårne søns lidelse og død. 

Når vi bare af hjertet tror, at han, Guds søn, er død for os og derved har overvundet synden og døden, og når vi trøster os ved Guds løfter, så har vi modtaget brevet fra Gud i hel og fuldkommen stand. Seglet, som er de hellige sakramenter, dåben og nadveren, hænger ved dette brev og bekræfter og forsikrer os om det, som er brevets indhold: Himlen er givet os og skænket os for intet! For vi har intet gjort, og vi har intet kunnet gøre for det. Jesus, vores Herre og Frelser, har købt Himlen til os med sit dyrebare blod. 

Brevet er evangeliets evige og urokkelige løfter, og seglet er, at vi er døbt, og at vi efter Jesu befaling modtager hans legeme og blod i nadveren, når vi mærker vores svaghed og nød. 

Gud give os nu sin nåde og hjælpe os, så vi gemmer brevet godt, for at Djævelen ikke skal rive det i stykker for os. Gud give, at vi ikke i medgang skal blive sikre og i modgang sørgmodige og nedslåede, men at vi altid må leve i gudsfrygt. Gud give, at vi må være faste og bestandige i troen og i bekendelsen til vores Herre Jesus, at vi må blive ved med at bede vores fadervor med mund og hjerte, og at vi må bede om, at Gud for sin kære søns skyld vil bevare os og vores efterkommere ved evangeliets salige lære.

Amen!
(Andagten af Martin Luther er fra SÅ FAST EN BORG – 31. december – Luthersk Missions Bibelskoles Elevforenings Forlag i kommision hos Nyt Livs Forlag 2017 – Shafan 31-12-18)