Tak for modgangen

Tak for modgangen

TAK FOR MODGANGEN  af Henrik Gren Hansen – Fra Nyt Livs blad 2018 nr.1

Nyt Livs Forlag har udgivet en andagtsbog af Martin Luther i 2017 og en andagtsbog af Tormod Vågen i 2018. Jeg har som sekretær i Nyt Liv haft den glæde at få lov til at arbejde med begge bøger i sammenhængende forløb. Det er et arbejde, der har gjort et stort indtryk på mig. Det er nemlig ikke andagter, der ”lader læseren sidde i fred”. De er til tider ganske nærgående – og samtidig anderledes end meget af den forkyndelse, der lyder i vores tid. Det gælder i udpræget grad for det, som er denne artikels tema.

Artiklen vil blive fulgt op af en række mindre indlæg på Nyt Livs blog på baggrund af de to andagtsbøger. I denne artikel har Luther-citaterne hovedvægten, i andre indlæg vil det være Vågen-citaterne, men som oftest vil det være med udgangspunkt i begge andagtsbøger.

Regn det kun for glæde!

Hvad sker der i dit forhold til Gud, når du udsættes for modgang og prøvelser?

– Oplever du, at du bliver knyttet tættere til ham, så du løses fra denne verden og styrkes i håbet og troen?

– Reagerer du med utålmodighed og vrede mod Gud, fordi han ikke svarer på din bøn?

– Eller oplever du måske nærmere, at lidelsen giver et brist i dit gudsforhold, så han kommer på afstand i dit liv, og du søger trøst og glæde i andre ting?

Der er ikke nogen automatik i, hvad modgang og prøvelser kommer til at betyde for dit forhold til Gud. Men modgang og prøvelser kender enhver kristen til – om det så er fysisk, psykisk, småt eller stort. Du skal nok ikke bruge mange minutter på at finde frem til, hvad du selv oplever som vanskeligt, hårdt og tærende i dit liv.

Hvordan vi reagerer i prøvelsen over for Gud bestemmes i høj grad af den påvirkning, vi har mødt fra andre mennesker – gennem familie, menighed, medier, bøger osv. Dem, du omgås med og bruger tid med i det daglige (om det så er i fysisk form eller gennem en skærm eller bog), vil uundgåeligt komme til at forme dine forventninger til livet – og til Gud.

Den enkelte af os må derfor spørge sig selv: Er det Guds ord eller andre menneskers tanker, der får lov til at være bestemmende for mine forventninger til livet og til Gud, og dermed til, hvordan jeg møder prøvelsen?

Den grundlæggende bibelske formaning om, hvordan vi skal forholde os, når vi møder prøvelser, er lige så klar og entydig, som den kan være vanskelig at tage til hjertet. Jakob formulerer det sådan: ”Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags” (Jak 1,2).

Det er denne bibelske tilgang til prøvelserne, som Martin Luther og Tormod Vågen vil lægge ind på vores hjerter gennem de to andagtsbøger. Og det er hård kost at sluge for vores gamle natur, men det er velsignet god mad for troen.

Læs resten af artiklen på Nyt Livs hjemmeside.