HVA GJØR DEN HELLIGE ÅND?

HVA GJØR DEN HELLIGE ÅND?

Af Johnn Hardang – P7 – 2012

– Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.

Vi har tidligere skrevet at Den Hellige Ånd er en person – ikke en mystisk, upersonlig kraft. Men hvilke oppgaver har Den Hellige Ånd? Hva driver han med? Slå nå opp i Bibelen din og les igjennom følgende avsitt: Joh 16,5-15.

Her leser vi om tre av Den Hellige Ånds viktigste oppgaver:

  1. Han skal overbevise. (v.8)
  2. Han skal veilede. (v.13)
  3. Han skal herliggjør. (v.14)

Sett gjerne en strek under disse tre uttrykkene i Bibelen din. De er nemlig meget viktige!

Og la oss så prøve å si litt om hvert enkelt av dem.

DEN HELLIGE ÅND SKAL OVERBEVISE

– Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.

Slik leser vi det i vers 8-11.

Det er forskjell på å lære noe og å bli overbevist om noe: En lærdom kommer utenfra. En overbevisning vokser fram innenfra. En lærdom er noe du kan du ta eksamen på. Men en overbevisning er noe du kan dø på. Gjennom Bibelen vil Gud lære deg sannheten å kjenne – utenfra. Og ved Den Hellige Ånd vil Gud overbevise deg om sannheten – innenfra.

Den Hellige Ånd overbeviser om tre ting:

– For det første: Synd. Sentrum i all synd heter vantro. Dette er det ufrelste menneskets største problem: At han ikke vil tro på Jesus!

– For det andre: Rettferdighet. Jesus har vært her i verden og gjort ferdig et frelsesverk. Nå er han i himmelen hos sin Far, som er fornøyd med dette frelsesverket. Og på det samme frelsesverket kan også du og jeg nå himmelen!

– For det tredje: Dom. Guds hovedmotstander heter djevelen, og han er allerede under Guds dom. Men det samme gjelder også dem som ikke vil la seg frelse. Alle som står Gud imot, har ingen framtid!

DEN HELLIGE ÅND SKAL VEILEDE

– Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.

Slik leser vi det i vers 13.

Sannhetens Ånd må være et av de fineste navn som finnes på Den Hellige Ånd. Sannhetens Ord er et av de fineste navnene på Bibelen, Guds Ord.

Setter vi disse to uttrykkene sammen, sier det noe om den tette forbindelsen det er mellom Guds Ånd og Guds Ord – altså mellom Den Hellige Ånd og Bibelen:

– Det var Den Hellige Ånd som veiledet og inspirerte de menneskene som for lenge siden skrev ned budskapet i Bibelen: Guds apostler og profeter.

– Og det er Den Hellige Ånd som veileder deg og meg når vi i dag leser Bibelen, så vi kan forstå det Gud her taler til oss.

DEN HELLIGE ÅND SKAL HERLIGGJØRE

– Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.

Slik leser vi det i vers 14.

Ordet herlighet betyr lysglans, stråleglans eller utstråling. Ordet herliggjøre betyr å kaste lys over.

Også dette er en av Den Hellige Ånds viktigste oppgaver. Han vil gjerne kaste lys over Jesus og gjøre han både stor og umistelig for våre hjerter. Du som er blitt glad i Jesus og som har fått bruk for Han, har dermed hatt mye mere med Den Hellige Ånd å gjøre enn du kanskje er klar over!

Den Hellige Ånd er ikke så interessert i at det er Han vi skal bli opptatt med. Den Hellige Ånd vil i stedet tre i bakgrunnen, så du og jeg kan bli mest mulig opptatt med Jesus. Beundre han. Elske han. Og følge han.

TIL ETTERTANKE

– For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. Rom 8,14

(Fra PeSju af Johnn Hardang (Radio og TV pastor) – ny.shafan.dk 17-05-18 – med ønske om en velsignet pinse)