Og når han kommer

Og når han kommer

Tormod Vågen – andagt 16. maj – I KONGENS NÆRHED

Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd … at de ikke tror på mig (Joh 16,8-9).


Synd er noget mere end at stjæle, bedrive hor, lyve eller drikke sig fuld. Dette er ganske vist grove synder. Men syndens rod stikker dybere. Den vokser i vantroen. Og vantroen lever der, hvor troen mangler. Ikke at tro er synd.

Du kan altså meget vel være et godt menneske, men le­ver du uden tro på Jesus, da er du en stor synder. For synd er ikke bare det forkerte, vi gør. Synd er også alt det, vi skulle have gjort, men ikke gjorde. Selve ordet synd bety­der at tage fejl af målet. Du skulle have nået et mål, som du ikke nåede. For du har ikke troet på Jesus. Derfor bliver alting forkert.

Prøv engang at se for dig, hvad du kunne have været, hvis du levede med Gud. Du kunne redde mange andre ind i Guds rige og være en velsignelse for dine medmen­nesker. Tænk så på al den nåde og kærlighed, Gud ville have lagt ned i dit liv. Men du har lukket til og har levet i vantro.

Dette viser, at du har foragtet Jesus og det, han har gjort. Det er meget muligt, at du ejer en ret tro – teoretisk. Men du har aldrig behøvet den frelse, der kostede Jesus li­vet. Og det er den største foragt, du kan vise ham. Du har byg­get på dine såkaldte gode gerninger, og du har ikke vil­let se i øjnene, at de udsprang af urene motiver. Dybt i dit hjerte har du regnet dig for bedre end andre, og du har foragtet de kristne, der har vidnet med sådan en glæde om Jesus som frelser for syndere.

Hør nu dette: Du er en stor synder – en synder for Gud!

I dommen må du møde frem alene og selv stå til ansvar for dit liv. Hvor de troende står gemt i Jesu Kristi forso­ning, står du der i dine egne pjalter for den levende Gud.

Du må tage imod Jesus nu og tro på ham!

(Andagt fra I KONGENS NÆRHED af Tormod Vågen – Nyt Livs Forlag 2018)